Page content

Overwaarde Verzilveren en Belastingvrij Schenken

Overwaarde Verzilveren en Belastingvrij Schenken

Overwaarde Verzilveren

Steeds meer ouderen willen hun overwaarde verzilveren om (onder andere) een bedrag (belastingvrij) aan hun kinderen te kunnen schenken. Er mag een bedrag van € 53.016 belastingvrij worden geschonken als kinderen het bedrag gebruiken voor studie of de eigen woning. Zo kun je als ouders de waarde uit de eigen woning dus overhevelen naar die van je kinderen. Terwijl je ook in de eigen woning kunt blijven wonen door hem terug te huren..

Vanaf 2017 worden de regels verruimd..  Nu maar hopen dat het mijn nichten en neven niet op ideeën brengt.

Hebt u een schenking gekregen en wilt u weten of u daarover belasting moet betalen? Of wilt u weten hoeveel u belastingvrij kunt schenken?

U leest op deze pagina welke vrijstellingen er zijn. Hieronder in het kort:

Een vrijstelling betekent dat de ontvanger schenkbelasting betaalt als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag.

Er zijn vrijstellingen die elk jaar gelden

 • de algemene vrijstelling: € 2.122
  Deze vrijstelling geldt voor iedereen. Dus ook voor de kleinkinderen die van hun grootouders een schenking krijgen.
  U mag in 2016 van meerdere personen € 2.122 belastingvrij ontvangen. En de schenker mag aan meerdere personen € 2.122 belastingvrij schenken.
 • de algemene vrijstelling voor ouders en kinderen: € 5.304
  Deze vrijstelling geldt voor kinderen die van hun ouders een schenking krijgen.
  Ouders mogen aan hun kinderen en pleegkinderen – ongeacht hun leeftijd – elk jaar een bedrag belastingvrij schenken. Het bedrag geldt per kind.

Daarnaast zijn er vrijstellingen die u maar 1 keer in uw leven mag gebruiken

Om gebruik te kunnen maken van deze vrijstellingen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent tussen de 18 en 40 jaar.
 • U krijgt de schenking van uw ouders.

Bent u 40 jaar of ouder, maar is uw partner jonger dan 40 jaar? Dan geldt de eenmalige vrijstelling ook voor u.

U mag eenmalig € 25.449 belastingvrij ontvangen van uw ouders

Deze vrijstelling komt in dat jaar in plaats van de vrijstelling van € 5.304. U mag zelf bepalen wat u met het geld doet.

U mag het bedrag verhogen tot € 53.016

Maar dan moet u het meerdere gebruiken voor de financiering van een eigen woning of dure studie.

Bron: Belastingdienst mei 2016

 

Ouderen Gedwongen Langer Thuis.. Hoe Overwaarde Verzilveren?

Ouderen Gedwongen Langer Thuis.. Hoe Overwaarde Verzilveren?

OUDERENZORG

Na een lange carrière in de cure (ziekenhuizen waaronder Erasmus MC) leek de ouderenzorg me een gezapige omgeving om in te werken Maar niets in minder waar!

Mijn eerste ervaring in Florence (ouderen- en jeugdzorg den Haag eo) was dat er met zoveel liefde en aandacht zorg wordt verleend, maar ook dat het een buitengewoon complexe sector is met steeds wisselende wet- en regelgeving en wijzigende financiering. Met grote bewondering volg ik bestuurders in de zorg, die telkens weer de zeilen bij moeten zetten om de steeds groter worden organisatie (anders tel je niet mee voor de verzekeraars) in (of uit) de wind te houden.

De doelgroep

De doelgroep ‘ouderen’ wordt steeds vitaler en ontwikkelt zich tot een doelgroep die zelf keuzes maakt. Ook als het gaat om wonen en zorg. In een visiedocument van 2015 schrijft de toenmalige bestuurder van woningcorporatie voor ouderen Woonzorg Nederland, Marco Meerdink: “De toenemende vraag naar  seniorenhuisvesting en zorg zijn issues waar gemeentes en stakeholders nu al mee worden geconfronteerd. Telde Nederland in 2005 nog 2,3 miljoen ouderen, de verwachting is dat de vergrijzingspiek in 2030 haar hoogtepunt bereikt met 3,8 miljoen senioren.”

Langer Thuis Wonen

Aangezien de meeste ouderen in hun huidige woning moeten of willen blijven wonen, óók wanneer zij minder mobiel en vitaal worden en de behoefte aan zorg toeneemt, is de opgave voor de woningvoorraad er eerder een van aanpassing van de bestaande voorraad dan van uitbreiding door nieuwbouw. Ouderen zijn evenwel nauwelijks bereid of geneigd – en soms niet in staat – te investeren in woningaanpassingen en groot onderhoud van hun woning. [1]

Overwaarde

Uit onderzoek van de seniorenorganisatie/ ouderenbond ANBO blijkt dat 83 procent van de oudere woningbezitters een hypotheek met een overwaarde heeft (publicatie ANP, 2015). Deze doelgroep wil de overwaarde graag verzilveren, maar tegelijkertijd in de eigen woning blijven wonen.

Gemiddeld bedraagt de totale overwaarde van woningen in Nederland maar liefst € 500 miljard. Gepensioneerden hebben circa 38% van de totale overwaarde in bezit met een gemiddelde overwaarde per huis van € 257.000, aldus Taskforce Verzilveren. Kun je die stenen omzetten in geld?  De Taskforce Verzilveren [2] deed er onderzoek naar en concludeert dat er diverse vormen zijn maar dat er hier en daar nog wat haken en ogen aanzitten.

 Overwaarde Verzilveren

Ik denk dat ‘verzilveren’ in de vorm van verkopen en terug huren een oplossing is voor een maatschappelijk probleem en voor een bepaalde doelgroep. Niet iedereen wil in de eigen woning blijven wonen en niet iedereen wil verkopen en terug huren. Maar de vragen die wij krijgen zijn vooral van ouderen die ofwel zelf over hun geld willen beschikken ofwel alvast een deel belastingvrij aan de kinderen willen schenken. Maar ook ouderen (vaak in het duurdere segment) die na hun dood hun kinderen niet op willen zadelen met een leegstaande villa die onderhoud behoeft. En het idee dat ze in de eigen woning kunnen blijven wonen en tegelijkertijd over hun overwaarde kunnen beschikken spreekt hen zeer aan, ook al krijgen ze nu iets minder voor de woning dan wanneer ze zelf zouden verkopen en verhuizen. Kortom: wij zullen ons er hard voor maken.

 

[1] Bron: Planbureau van de Leefomgang Rapport “Vergrijzing en woningmarkt” Carola de Groot ea

[2] Eigen Huis is Zilver Waard, Taskforce Verzilveren, mei 2013

 

like

Zorg er met 1 klik voor dat je geen nieuwe ontwikkelingen mist

Klik gerust ook eens door onze categorieën heen: