arrow_drop_up arrow_drop_down
15 mei 2016 
in Nieuws

Ouderen Gedwongen Langer Thuis.. Hoe Overwaarde Verzilveren?

OUDERENZORG

Na een lange carrière in de cure (ziekenhuizen waaronder Erasmus MC) leek de ouderenzorg me een gezapige omgeving om in te werken Maar niets in minder waar!

Mijn eerste ervaring in Florence (ouderen- en jeugdzorg den Haag eo) was dat er met zoveel liefde en aandacht zorg wordt verleend, maar ook dat het een buitengewoon complexe sector is met steeds wisselende wet- en regelgeving en wijzigende financiering. Met grote bewondering volg ik bestuurders in de zorg, die telkens weer de zeilen bij moeten zetten om de steeds groter worden organisatie (anders tel je niet mee voor de verzekeraars) in (of uit) de wind te houden.

De doelgroep

De doelgroep ‘ouderen’ wordt steeds vitaler en ontwikkelt zich tot een doelgroep die zelf keuzes maakt. Ook als het gaat om wonen en zorg. In een visiedocument van 2015 schrijft de toenmalige bestuurder van woningcorporatie voor ouderen Woonzorg Nederland, Marco Meerdink: “De toenemende vraag naar  seniorenhuisvesting en zorg zijn issues waar gemeentes en stakeholders nu al mee worden geconfronteerd. Telde Nederland in 2005 nog 2,3 miljoen ouderen, de verwachting is dat de vergrijzingspiek in 2030 haar hoogtepunt bereikt met 3,8 miljoen senioren.”

Langer Thuis Wonen

Aangezien de meeste ouderen in hun huidige woning moeten of willen blijven wonen, óók wanneer zij minder mobiel en vitaal worden en de behoefte aan zorg toeneemt, is de opgave voor de woningvoorraad er eerder een van aanpassing van de bestaande voorraad dan van uitbreiding door nieuwbouw. Ouderen zijn evenwel nauwelijks bereid of geneigd – en soms niet in staat – te investeren in woningaanpassingen en groot onderhoud van hun woning. [1]

Overwaarde

Uit onderzoek van de seniorenorganisatie/ ouderenbond ANBO blijkt dat 83 procent van de oudere woningbezitters een hypotheek met een overwaarde heeft (publicatie ANP, 2015). Deze doelgroep wil de overwaarde graag verzilveren, maar tegelijkertijd in de eigen woning blijven wonen.

Gemiddeld bedraagt de totale overwaarde van woningen in Nederland maar liefst € 500 miljard. Gepensioneerden hebben circa 38% van de totale overwaarde in bezit met een gemiddelde overwaarde per huis van € 257.000, aldus Taskforce Verzilveren. Kun je die stenen omzetten in geld?  De Taskforce Verzilveren [2] deed er onderzoek naar en concludeert dat er diverse vormen zijn maar dat er hier en daar nog wat haken en ogen aanzitten.

 Overwaarde Verzilveren

Ik denk dat ‘verzilveren’ in de vorm van verkopen en terug huren een oplossing is voor een maatschappelijk probleem en voor een bepaalde doelgroep. Niet iedereen wil in de eigen woning blijven wonen en niet iedereen wil verkopen en terug huren. Maar de vragen die wij krijgen zijn vooral van ouderen die ofwel zelf over hun geld willen beschikken ofwel alvast een deel belastingvrij aan de kinderen willen schenken. Maar ook ouderen (vaak in het duurdere segment) die na hun dood hun kinderen niet op willen zadelen met een leegstaande villa die onderhoud behoeft. En het idee dat ze in de eigen woning kunnen blijven wonen en tegelijkertijd over hun overwaarde kunnen beschikken spreekt hen zeer aan, ook al krijgen ze nu iets minder voor de woning dan wanneer ze zelf zouden verkopen en verhuizen. Kortom: wij zullen ons er hard voor maken.

 

[1] Bron: Planbureau van de Leefomgang Rapport “Vergrijzing en woningmarkt” Carola de Groot ea

[2] Eigen Huis is Zilver Waard, Taskforce Verzilveren, mei 2013

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen