fbpx

Nog steeds woningtekort

Er zijn komende 10 jaar 845.000 nieuwe woningen nodig.

In 2019 was het plan om jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te bouwen. Dat aantal werd niet gehaald en is blijven steken op 71.500. Mede door de problematiek rondom PFAS en stikstof (die de bouw een periode lang stil legde) zullen het er voor 2020 55.000 zijn en voor 2021 50.000. Daarna wordt er wel weer een stijging verwacht.

In in het jaarlijkse rapport “Staat van de Woningmarkt” van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt aangegeven dat er er de komende 10 jaar 845.000 nieuwe woningen moeten worden gebouwd. om te voorkomen dat het woningtekort nog verder oploopt moeten .

Het tekort aan woningen bedraagt op dit moment 331.000 , wat neerkomt op 4,21% van de totale woningvoorraad. Aangezien de bevolking nog steeds toeneemt, zal de behoefte aan woningen ook blijven stijgen.

Hopelijk kan de bouw de komende jaren ongehinderd doorgang vinden.

 

 

Deel dit bericht: