arrow_drop_up arrow_drop_down
1 mei 2016 

Lage Inkomens Krijgen Beperkte Huurverhoging

Foto: Hollandse Hoogte

Huurders met laag inkomen

Huurders met een laag inkomen krijgen op 1 juli 2016 met een beperkte huurverhoging te maken. Sommige woningcorporaties zien zelfs helemaal af van een verhoging voor lage inkomens.

De Woonbond komt tot die conclusie op basis van contacten met lokale huurdersorganisaties en bevestigt woensdag een bericht hierover in het AD. Deze maand krijgen huurders van de corporaties te horen hoe hun nieuwe huur er per 1 juli uitziet.

De belangenbehartiger voor huurders is blij met de ontwikkeling, maar zegt dat de beperking van de huren niet zo vreemd is. ”Dit volgt uit het sociaal huurakkoord dat we vorig jaar hebben gesloten met de koepel van corporaties Aedes”, aldus een woordvoerder.

Hij voegt eraan toe dat desondanks ”veel huishoudens niet kunnen rondkomen”. “Dat is niet meteen opgelost met een gematigde huurverhoging.” Daarnaast hebben ook de middeninkomens die huren het moeilijk, en daar blijft wel de ruimte om hogere huren te vragen.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Huurders die in 2014 een inkomen hadden van meer dan 44.360 euro, kunnen deze zomer een maximale verhoging van in totaal 4,6 procent krijgen. Dat is inclusief de inflatie van 0,6 procent.

De huur voor de laagste inkomens tot en met 34.678 euro mag met maximaal 2,1 procent stijgen. Voor de groep daartussen geldt een maximale verhoging van 2,6 procent.

Huurbeleid

In het nieuwe huurbeleid staat dat de totale huurstijging voor de lage inkomens van een corporatie niet hoger mag zijn dan 1 procent. Ook stelt het Rijk dat de huren van sociale huurwoningen hier maximaal 2,1 procent mogen stijgen.

Vestia is een van de corporaties die geen huurverhoging in petto hebben voor een deel van de mensen met een sociale huurwoning. Daarbij gaat het om huishoudens, met name nieuwe huurders, die meer huur betalen dan de buren, zo is besloten in overleg met de huurdersraad van Vestia.

Het grootste deel van de huishoudens in sociale huurwoningen van deze corporatie krijgt een huurverhoging van 1,25 procent.

Gepubliceerd Nu.nl : 20 april 2016 

Over de schrijver
Reactie plaatsen