Page content

Bank Werkt Niet Mee

Bank Werkt Niet Mee

Maandag 30 juni 2014 

We bellen de Bank om het banknummer te wijzigen, wij gaan de hypotheeklasten van de familie H betalen. “Dat kan niet” zegt de bank, wij kunnen geen betaling van derden  aannemen”. “Oh”, vraag ik argeloos, “kunnen al die ouders dan de hypotheek van hun kinderen niet meer betalen…?”. Er valt een stilte. Nou, dat kan wel volgens hem maar WIJ kunnen niet betalen voor deze familie. Tot ik een paar weken later terugbel en uitleg dat de familie de week erna gaat emigreren en hun bankrekening opzegt. Dat de bank dus geen geld meer krijgt, behalve als WIJ het over kunnen maken. Opeens kan het wel… en krijg ik de papieren opgestuurd…

 

Bank Verzaakt Zorgplicht AFM

Bank Verzaakt Zorgplicht AFM

In de eerste negen maanden van 2013 is het aantal executieverkopen fors gedaald. Tot en met september zijn 1.309 huizen gedwongen verkocht en in het Kadaster ingeschreven (1822 in 2012).  Bron: Nu.nl  Bovendien mogen we verwachten dat het aantal nog verder daalt aangezien de NHG heeft aangegeven dat huizen niet maar op de veiling verkocht mogen worden omdat de opbrengst te laag is. De bank krijgt betaald, maar de NHG moet veel te veel bijleggen.

‘Zodra NHG-huizen onder de hamer gaan, krijgen wij gemiddeld 15 duizend euro minder dan wanneer zij via de makelaar verkocht worden’, zegt directeur Karel Schiffer van het garantiefonds voor huizenbezitters (NHG). Hij denkt dat hij dat geld beter kan besteden.  Aldus een artikel in de volkskrant in juli 2014.

Banken moeten zich aan de zorgplicht gaan houden (een wettelijke plicht volgens de AFM). Zij zijn een belangrijke oorzaak van het probleem: jarenlang hebben ze te veel en te hoge hypotheken verstrekt en nu de woningbezitters in de kou staan, gebeurt er niets.

Ik kan nog uren schrijven over wat wij dagelijks meemaken. Het is ten hemel schreiend…

 

Achterstand VvE Leidt Tot Veiling Woning

Achterstand VvE Leidt Tot Veiling Woning

Een van onze klanten is verwikkeld in een proces waarbij de bank  de woning wil veilen. Een bijzondere zaak, die begon met een achterstand bij de Vereniging van Eigenaren (VvE) van € 5.000 waarop de VvE  beslag legt en met de bank afspreekt dat het huis geveild gaat worden. De eigenaar blijft zomaar met een restschuld zitten van 50-60.000 euro. We willen met de bank in overleg om te zien of we tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen. Wij vragen om een regeling om de achterstand gespreid te mogen betalen en bieden aan  die lasten en de hypotheek te betalen. Het lukt niet.

Begrijp me goed, ik pleit er niet voor om de VvE niet te betalen, natuurlijk niet. Maar er is altijd een reden dat mensen niet betalen. En gezamenlijk zouden we best na kunnen denken over een betalingsregeling. Daar gaat het me om. Samen de dialoog aangaan en kijken wat de beste oplossing is voor alle partijen. Dat is wat de AFM bedoelt met zorgplicht en daar maken wij ons elke dag hard voor. Maar er is eigenlijk geen belangstelling voor vanuit de banken.

 

Betaling Van Achterstand Hypotheek

Betaling Van Achterstand Hypotheek

Zaterdag 5 juli 2014

Een van onze klanten heeft gisteren de bank gebeld en gezegd dat er een oplossing is en dat hij de hypotheek weer kan gaan betalen als hij toestemming krijgt voor de verhuur van het pand. “Sorry” zegt de bank “eerst uw achterstand terugbetalen, dan kunnen we er over nadenken” . Waarom denken ze dat hij een achterstand heeft…?? Hij heeft geen inkomen, dus waarvan zou hij de achterstand moeten betalen? We doen een voorstel om een betalingsregeling te treffen en de achterstand in te lopen. Dat kunnen we best in een paar maanden tijd of misschien een jaar terugbetalen. Natuurlijk begrijp ik dat de bank risico loopt als iemand geen inkomen heeft, maar daarom zou het fijn zijn als ze naar andere oplossingen zouden kunnen kijken. Maar alles wat niet standaard procedure is, wordt vooralsnog resoluut van de hand gewezen. Ach, er zullen wel meer partijen bij de bank aankloppen en zeggen dat ze een geweldig idee hebben, dat is natuurlijk ook waar. Maar als ze even moeite zouden nemen of even met onze notaris en advocaat zouden schakelen, zouden ze zien dat het hier om een bewezen en getoetst product gaat. Jammer. Nog een lange weg te gaan …

 

Dubbele Maandlasten Omdat De Bank Veel Tijd Neemt

Dubbele Maandlasten Omdat De Bank Veel Tijd Neemt

Zaterdag 18 juli 2014

Een appartement dat opgeknapt moet worden en dus niet zo makkelijk verkoopbaar of verhuurbaar is wordt aan ons voorgelegd. We vinden een aannemer die er heil in ziet en we bieden we de eigenaar aan het appartement te kopen. Hij houdt een kleine restschuld die hij graag in zijn nieuwe hypotheek op wil nemen en die een stuk aantrekkelijker voor hem is dan het verbouwen van de woning.  Volgens de bank is zijn inkomen toereikend. Dan begint de formele aanvraagprocedure. Terecht dat de bank onderzoekt of dit haalbaar is (tenslotte zijn veel eigenaren de dupe van het feit dat dit in het verleden niet is gebeurd). Het duurt een aantal weken dus we houden contact met de bank. Dan blijkt dat er een taxatie uitgevoerd moet worden. Prima. Het duurt een aantal weken. Weer bellen. Dan blijkt dat de taxatie nog niet is opgedragen. Dan wordt de taxatie uitgevoerd maar verschijnt een mail met nieuwe vragen. Ik kan niet zeggen dat de vragen allemaal onterecht zijn, wel dat het er veel zijn en het feit is dat de procedure wekenlang door sijpelt. De investeerder belt ons inmiddels dat hij graag rendement van zijn geld ziet. Waarom is dit niet een standaardprocedure waar alle vragen in een keer beantwoord worden en de eigenaar binnen 24 uur antwoord heeft? Goed, goed.. binnen 2 weken dan… maar dit hoeft toch geen maanden te duren? En al die tijd heeft de eigenaar dubbele woonlasten. Er kan nog een hoop aan efficiency gewonnen worden bij de bank.

 

 

Laat De Bank U Ook in de Kou Staan?

Laat De Bank U Ook in de Kou Staan?

Vrijdag 4 juli 2014

Zondag, dag van rust. Maar ik krijg net een email van een klant waar we al maanden mee bezig zijn. Sinds februari dit jaar vertellen we het regiokantoor van de ABNAMRO dat hij inkomensverlies heeft en binnenkort de hypotheek niet meer kunnen betalen maar dat wij bereid zijn die over te nemen, als de bank toestemming geeft om te verhuren. Maand in maand uit bellen en schrijven we, proberen we andere afdelingen, maar die verwijzen terug. Uiteindelijk schakelen we een bedrijf dat zich bezig houdt met schuldsanering in en gezamenlijk schrijven we een brief. Tot onze grote verbazing valt een paar dagen later een brief van de deurwaarder in de bus, of meneer maar snel wil betalen..  Maar meneer kan niet betalen…  Dan gaat het dossier naar bijzonder beheer van de bank. Daar schrikken ze gelukkig zichtbaar van dit dossier. Ik laat mijn frustratie duidelijk blijken (ik zeg erbij dat het uiteraard vooral tegen het regiokantoor is gericht) maar dat ik nu verwacht dat de bank, die ernstig nalatig is geweest en de zorgplicht helemaal niet heeft nagekomen, een dossier heeft dat in ons voordeel is als wij het tot een proces laten komen… De dame gaat intern overleggen en komt er snel op terug. Ik ben benieuwd en hoop voor de man in kwestie dat er nu een oplossing komt.

De heer K belt, hij is werkeloos geworden. Hoog inkomen, mooi appartement maar dat is nu niet meer te betalen. We bieden een lease optie aan, zodat we onmiddellijk de maandlasten kunnen overnemen. K springt een gat in de lucht    “kan dat echt?”. Ja, dat kan maar de bank moet toestemming geven voor de verhuur. Waar de bank precies bang voor is, is eigenlijk alleen het feit dat er mogelijk een huurder in het huis komt te zitten, die er niet uit wil. En als de bank dan wil verkopen, wordt dat lastig. Maar zolang er een huurder is, kunnen de maandlasten worden betaalt, dus wat is het probleem eigenlijk? Bovendien worden er in Nederland nauwelijks huizen geveild. getuige het volgende bericht;

 

like

Zorg er met 1 klik voor dat je geen nieuwe ontwikkelingen mist

Klik gerust ook eens door onze categorieën heen: